Hoe lang zit een asielzoeker in een azc?

Een asielzoeker verblijft in een AZC totdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) - of (in geval van beroep) de rechter - heeft beslist over zijn asielaanvraag. De asielzoeker weet dan of hij in Nederland mag blijven (als statushouder) of niet. Lees verder »

Hoe lang gemiddeld in azc?

Hoe lang duurt de gemiddelde asielprocedure? Volgens de wet moet de IND binnen 6 maanden een beslissing nemen op uw asielaanvraag. Dit heet de wettelijke beslistermijn. In sommige gevallen verlengen wij de wettelijke beslistermijn naar 15 maanden. Lees verder »

Hoe lang duurt de asielprocedure?

Algemene asielprocedure (AA) De asielzoeker doorloopt de algemene asielprocedure bij de IND. Deze procedure duurt in de regel maximaal 8 dagen. Hierin doet de asielzoeker zijn verhaal en beoordeelt de IND zijn aanvraag. Lees verder »

Hoe lang mag een vluchteling blijven?

Mensen met een asielstatus krijgen eerst een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (5 jaar). Deze vergunning wordt na 5 jaar meestal omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd. Lees verder »

Hoe is het leven in een asielzoekerscentrum?

Asielzoekers wonen en leven zelfstandig in een azc. Ze doen hun huishouden, brengen hun kinderen naar school en gaan naar gesprekken met de IND, het COA, DT&V en VluchtelingenWerk. Daarnaast bereiden zij zich voor op hun toekomst met programma's of vrijwilligerswerk op de locatie. Lees verder »

Bron: www.coa.nl
Gerelateerd aan Hoe lang zit een asielzoeker in een azc?