Hoe werkt het pensioen in Nederland?

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende, individuele pensioenverzekeringen. Lees verder »

Hoe werkt pensioen Nederland?

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u straks van de overheid krijgt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt heet franchise. Lees verder »

Hoeveel pensioen krijg je per maand?

Uitkering overheid De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het basispensioen dat u van de overheid krijgt. Voor gehuwden en samenwonenden is dit 901,07 euro bruto per persoon per maand. Alleenstaanden krijgen 1.316,77 euro bruto (2022). Meer bedragen vindt u in dit artikel. Lees verder »

Hoe wordt pensioen berekend in Nederland?

De formule om de jaarlijkse pensioenopbouw te berekenen is: Pensioengevend inkomen minus franchise, vermenigvuldigt met het opbouwpercentage....Berekenen pensioenopbouw. Lees verder »

Wat is het minimum pensioen in Nederland?

Een richtlijn die vaak wordt gebruikt voor 'genoeg pensioen' is 70% van het laatstverdiende bruto-inkomen. Dit betekent dat je 70% van het (bruto) inkomen dat je ontvangt als je met pensioen gaat nodig hebt voor je pensioen. Lees verder »

Gerelateerd aan Hoe werkt het pensioen in Nederland?