Is het zo maar of zomaar?

We schrijven zomaar als één woord als het de specifieke betekenis 'zonder reden, zonder toestemming, zonder aankondiging' heeft. Hij begon zomaar te lachen. Mag dat zomaar? Ik doe het zomaar. Lees verder »

Hoe schrijf je zo maar?

Zo maar is een min of meer toevallige combinatie van zo met het nevenschikkende voegwoord maar (4) of met het bijwoord van modaliteit maar (5): (4) Dat moet je niet zo, maar zo aanpakken. (5) Als je morgen niet kunt, moet je zo maar eens komen kijken. Lees verder »

Is het zo juist of zojuist?

We schrijven zojuist als één woord als het de specifieke betekenis 'net, kort geleden' heeft. Lees verder »

Gerelateerd aan Is het zo maar of zomaar?