Kan je een spaarrekening delen?

Een gezamenlijke spaarrekening kent tegenwoordig slechts één variant, namelijk de 'en/of rekening'. Met deze spaarvorm kan elke rekeninghouder geld op de rekening storten en ook zelfstandig opnemen. Hiervoor is geen toestemming van de andere rekeninghouder nodig. Lees verder »

Bron: www.nn.nl

Kan ik een spaarrekening openen voor iemand anders?

Iemand toegang geven tot al mijn bankzaken Een notariële volmacht legt u vast bij de notaris en daarin staat wie uw financiële zaken mag regelen als u dat zelf niet meer kunt of wilt. De gevolmachtigde mag hetzelfde als u, dus bijvoorbeeld ook een rekening aanvragen of een adreswijziging doorgeven. > Lees verder »

Wat is een gezamenlijke spaarrekening?

Met een gezamenlijke rekening heeft u samen met iemand anders, bijvoorbeeld uw partner, een bankrekening en eventueel een spaarrekening. Dat is handig voor het betalen van de gezamenlijke boodschappen, de huur of hypotheek. Lees verder »

Gerelateerd aan Kan je een spaarrekening delen?