Wat betekent emissie aardrijkskunde?

Emissie = de uitstoot in de atmosfeer van milieuvervuilende stoffen ten gevolge van menselijke activiteiten. emissies worden voor een bepaald gebied of regio meestal uitgedrukt in een hoeveelheid per tijdseenheid, bijv. ton-jaar of g-s. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat betekent emissie aardrijkskunde?