Wat is een ander woord voor resultaat?

antwoord, consequentie, effect, invloed, kracht, nasleep, nawerking, opbrengst, repercussie, resultaat, uitkomst, uitslag, uitvloeisel, uitvoering, uitwerking, uitwerksel, voortvloeisel, weerslag, werking. Lees verder »

Wat is een ander woord voor uitslag?

afloop, bewerking, effect, extensie, gevolg, invloed, kracht, oppuntstelling, resultaat, uitkomst, uitslag, uitwerksel, voortvloeisel, werking, werkzaamheid. resultaat (zn) : afloop, bevinding, consequentie, effect, einduitkomst, gevolg, uitkomst, uitslag, uitwerking, uitwerksel, voortbrengsel, voortvloeisel. Lees verder »

Wat is een ander woord voor autoriteit?

autoriteit (zn) : bestuur, bewind, gezag, gezagsdrager, gouvernement, overheid, regime. autoriteit (zn) : gezag, invloed, macht, overwicht, zeggenschap, bevoegdheid. Lees verder »

Wat is een ander woord voor uitkomst?

Synoniemen: opbrengst resultaat uitslag uitwerking getal als resultaat van een som vb: wat is de uitkomst van dez... 1) Afloop 2) Antwoord 3) Beslissing 4) Consequentie 5) Einde 6) Eindresultaat 7) Facit 8) Gevolg 9) Hulp 10) Ontknoping 11) Oogst 12) Opbrengst 13) Oplossing 14) Product . Lees verder »

Wat is een ander woord voor effect?

als synoniem van een ander trefwoord: gevolg (zn) : antwoord, consequentie, effect, invloed, kracht, nasleep, nawerking, opbrengst, repercussie, resultaat, uitkomst, uitslag, uitvloeisel, uitvoering, uitwerking, uitwerksel, voortvloeisel, weerslag, werking. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is een ander woord voor resultaat?