Wat is een arbeidsmigratie?

Betekenis arbeidsmigrant Een wat smallere definitie is: Iemand die naar een ander land migreert om daar tijdelijk arbeid te verrichten. Het woord tijdelijk impliceert dat de arbeidsmigrant de intentie heeft om op een gegeven moment terug te keren naar het thuisland. Lees verder »

Bron: www.artra.nl

Hoe is arbeidsmigratie ontstaan?

In de jaren negentig waren er door oorlogen en hongersnoden grote golven asielzoekers die zouden leiden tot de vestiging van ruim 120.000 asielmigranten en in hetzelfde decennium kwam een groeiende arbeidsmigratie uit Oost-Europa op gang. Lees verder »

Waarom komen er arbeidsmigranten naar Nederland?

Reden van migratie Bijvoorbeeld omdat ze moeten vluchten voor oorlog en ellende. De meeste mensen migreren om andere redenen. Bijvoorbeeld om in een ander land te werken (arbeidsmigratie) of om te studeren (kennismigratie). Maar ook om met hun familie samen te zijn (gezinsmigratie). Lees verder »

Wat wordt bedoeld met arbeidsmigranten?

Betekenis arbeidsmigrant Een wat smallere definitie is: Iemand die naar een ander land migreert om daar tijdelijk arbeid te verrichten. Het woord tijdelijk impliceert dat de arbeidsmigrant de intentie heeft om op een gegeven moment terug te keren naar het thuisland. Lees verder »

Bron: www.artra.nl

Waar komen de arbeidsmigranten vandaan?

Bijna 80 procent van de arbeidsmigranten komt uit één van de EU-lidstaten, met name uit Polen, Duitsland, Bulgarije en Roemenië. Eén op de tien arbeidsmigranten is afkomstig uit Azië. Binnen de totale groep arbeidsmigranten neemt het aantal kennismigranten geleidelijk toe. Lees verder »

Bron: www.cbs.nl
Gerelateerd aan Wat is een arbeidsmigratie?