Wat is een gemeentelijk beleid?

Gemeente voert landelijk en eigen beleid uit Bijvoorbeeld het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Het maken van die keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. Daarnaast voert de gemeente ook veel landelijke wetten uit. Dit heet medebewind. Lees verder »

Wie bepaalt het beleid van gemeente?

De gemeenteraad bepaalt het beleid op hoofdlijnen en neemt de belangrijkste beslissingen. Vervolgens controleert de raad of het college de gestelde doelen ook haalt. De raad wordt daarbij ondersteund door de raadsgriffier. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Lees verder »

Wie stelt gemeentebeleid vast?

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeente en heeft drie belangrijke taken. Ten eerste stelt de raad de grote lijnen vast voor het beleid van een gemeente. Raadsleden moeten zich daarom bezighouden met de vraag hoe de gemeente er over een aantal jaren uit zou moeten zien. Lees verder »

Bron: prodemos.nl

Wat is het beleid van de overheid?

Het geheel van maatregelen die de overheid neemt om bepaalde problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen. Lees verder »

Hoe wordt een beleid gemaakt?

Beleidsformulering (visievorming, beleidsvorming en besluitvorming): stellen van prioriteiten en het formuleren van de doelstellingen voor gemeentelijk beleid. Beleidsuitvoering (uitvoering): rolverdeling tussen gemeenten en partners, opstellen van uitvoeringsprogramma en monitoren van gekozen interventies. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is een gemeentelijk beleid?