Wat is een opmerking?

(-en), 1. aandacht, opmerkzaamheid; m.n. scherpe waarneming; 2. dat wat men waarneemt; 3. het uiten of de uiting van zijn gedachten of waarnemingen: scherpzinnige, geestige opmerkingen maken; op-of aanmerkingen (mede door deze vaste verbinding krijgt opmerking soms de negatieve betekenis van aanmerking). Lees verder »

Bron: www.ensie.nl

Wat is het verschil tussen een opmerking en een aanmerking?

Opmerking en aanmerking zijn standaardtaal in het hele taalgebied. Opmerking heeft meestal een neutrale betekenis. Een aanmerking is een kritische en vaak zelfs negatieve of afkeurende opmerking. Lees verder »

Hoe schrijf je opmerking?

Als iemand iets op een neutrale manier opmerkt of ergens de aandacht op vestigt, zegt men in de standaardtaal dat hij een opmerking maakt. (1) U kunt uw vragen en opmerkingen sturen naar het onderstaande adres. Een negatieve of afkeurende opmerking wordt in de standaardtaal een aanmerking genoemd. Lees verder »

Wat is de betekenis van Toelichting?

mondelinge of schriftelijke opheldering, verduidelijking, verklaring: een toelichting bij iets geven, verstrekken. Lees verder »

Bron: www.ensie.nl

Wat is in aanmerking komen?

opmerkzaamheid, aandacht: in aanmerking komen, opmerkzaamheid ondervinden, de aandacht tot zich trekken ; (bij een handeling, oordeelvelling, benoeming enz.) medegerekend worden, geschikt geacht worden; 3. niet in aanmerking komen bij iets, niets waard zijn in vergelijking daarvan ; (ook) voor een beno. Lees verder »

Bron: www.ensie.nl
Gerelateerd aan Wat is een opmerking?