Wat is een typerende eigenschap?

  • typerend bijv.naamw. ...
  • 1) Karakteristiek 2) Kenmerkend 3) Kenschetsend 4) Specifiek 5) Tekenend 6) Typisch. ...
  • wie of wat opvalt door bepaalde kenmerken vb: dat onvriendelijke gedrag is typerend voor Pim Synoniemen: karakteristiek markant.
  • Lees verder »

Wat is een eigenschap voorbeeld?

Persoonlijke eigenschappen zijn kwaliteiten, valkuilen, sterktes en zwaktes waar jij over beschikt als mens. Voorbeelden van persoonlijke eigenschappen kunnen zijn: gedisciplineerd, gedreven, enthousiast, gestructureerd, flexibel, empathisch enzovoort. Lees verder »

Wat voor eigenschappen zijn er?

lijst met karaktereigenschappen Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is een typerende eigenschap?