Wat is er aan de hand in Polen?

In de afgelopen jaren is de Commissie meerdere inbreukprocedures bij het Europees Hof van Justitie tegen het land begonnen om hervormingen ongedaan te maken. Op 27 oktober 2021 oordeelde het Hof dat Polen een dwangsom van 1 miljoen euro per dag moet betalen totdat een tuchtcollege voor rechters is ontbonden. Lees verder »

Wie is er aan de macht in Polen?

Het is een parlementaire democratie met een premier als regeringsleider en een president als staatshoofd. De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de president en de ministerraad. De wetgevende macht wordt uitgeoefend door het parlement. Lees verder »

Is Polen bij de Europese Unie?

Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie....EU-landen gesorteerd op alfabet. Lees verder »

Wat is een Tuchtkamer?

De tuchtkamer De onafhankelijkheid van de rechters in de tuchkamer kan hierdoor niet worden gegarandeerd. De maatregelen die de tuchtkamer kan nemen, hebben een afschrikkende werking omdat rechters mogelijk waken om uitspraken te doen die de regering liever niet wil horen aangezien ze daarvoor kunnen worden gestraft. Lees verder »

Hoe is de economie in Polen?

Polen is de meest ontwikkelde, gediversifieerde en volwassen economie van Midden- en Oost-Europa. Bovendien heeft het land een leidende positie in de CEE of MOE-regio (Midden en Oost-Europa) in termen van bbp (volgens schatting van de Europese Commissie ongeveer 495 miljard euro in 2018). Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is er aan de hand in Polen?