Wat is het belangrijkste in de islam?

Moslims geloven dat Allah de enige ware God is en dat Mohammed zijn profeet is. Ze menen dat het woord van Allah letterlijk is opgeschreven in hun heilige boek, de Koran. De belangrijkste (leef)regels voor moslims zijn de vijf zuilen. Lees verder »

Bron: npokennis.nl

Wat mag wel en niet in de islam?

Haram is wat voor moslims volgens de islam verboden is. Zo is werken in de varkenssector haram, maar ook alcohol drinken, oneerlijke handel drijven, gok ken, rente vragen op geldleningen, stelen, seks buiten het huwelijk, homoseksuele handelingen, het eten van vlees van dieren die niet op rituele wijze zijn ges. Lees verder »

Bron: www.ensie.nl

Wat is belangrijk in het leven van de islam?

Er zijn vijf belangrijke regels in de islam: de zuilen. Die gaan over de geloofsbelijdenis (zeggen dat je gelooft in Allah als enige God), het bidden, vasten, geld geven aan de armen en de bedevaart naar Mekka. Niet alle moslims houden zich evenveel met al deze vijf zuilen bezig. Lees verder »

Welke 3 onderwerpen zijn erg belangrijk in de Koran?

In de Koran staat onder andere hoe je als moslim moet leven en hoe je na de dood in de hemel komt. Ook kun je in de Koran verhalen vinden van profeten uit het jodendom en het christendom. Zo staan er verhalen in over Abraham, Mozes, Maria en Jezus. Lees verder »

Wat staat er in de sharia?

Het woord wordt vaak vertaald als "islamitische wet", maar ook dat is niet zo accuraat. De sharia is namelijk geen wet, maar een complex rechtssysteem dat religieuze maar ook maatschappelijke verhoudingen regelt. Maar het is ook een rechtssysteem dat veel aan de interpretatie overlaat. Lees verder »

Bron: www.vrt.be
Gerelateerd aan Wat is het belangrijkste in de islam?