Wat is het doel van oorlog?

Oorlog voeren is verworden tot een doel op zichzelf omdat er met het voeren van oorlog grof geld te verdienen is voor een kleine elite. Via oorlog is het mogelijk om geld naar een kleine elite te pompen ten koste van de welvaart van de middenklasse en de levens van de onderklasse. Lees verder »

Wat is oorlog in kindertaal?

Oorlog is een gevecht tussen verschillende volken of landen. Hierbij worden wapens gebruikt. Als verschillende groepen binnen een land met elkaar oorlog voeren heet dat burgeroorlog. Een oorlog is een wereldoorlog als er over de hele wereld wordt gevochten. Lees verder »

Bron: wikikids.nl

Wat mag in een oorlog?

  • Je mag geen geweld tegen burgers gebruiken. ...
  • Je moet onnodig leed voorkomen. ...
  • Je mag niet alle wapens gebruiken. ...
  • Je mag krijgsgevangenen niet mishandelen. ...
  • Medisch personeel moet iedereen helpen. ...
  • Je mag hulpverleners niet hinderen of aanvallen.
  • Lees verder »

Waar komt het woord oorlog vandaan?

oorlog * [strijd tussen volkeren] {orlo(u)ge, orloch 1201-1250} middelnederduits orloch, orloge, oudhoogduits urliugi, oudfries orloge; gaat terug op de vermenging van twee woorden, namelijk oudsaksisch orlag, oudhoogduits urliugi, oudengels orleg, oudzweeds ørlyge [strijd], een samenstelling van een voorvoegsel germ. Lees verder »

Was de Eerste Wereldoorlog een totale oorlog?

De Tweede Wereldoorlog is het meest sprekende voorbeeld van de totale oorlog, maar er zijn ook andere totale oorlogen geweest, zoals de Eerste Wereldoorlog, de Bosnische Burgeroorlog en de Irak-Iranoorlog. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is het doel van oorlog?