Wat is het sociaal minimum bedrag?

Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat u nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid heeft hiervoor een normbedrag opgesteld, dat ze ieder half jaar aanpast. Lees verder »

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum voor u is, hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het bedrag vast. Lees verder »

Bron: www.uwv.nl

Hoe hoog is het sociaal minimum per maand?

Sociaal minimum vanaf 1 januari 2022 (Toeslagenwet) Lees verder »

Bron: www.uwv.nl

Wat is het bijstandsniveau 2022?

Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 13.010,- Alleenstaanden € 6.505,- Voor. mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en in een eigen huis wonen, geldt aanvullend dat € 54.900,- van het vermogen gebonden aan de woning is vrijgesteld. Lees verder »

Hoe wordt sociaal minimum berekend?

De hoogte van het sociaal minimum hangt af van de uw leeftijd en uw leefsituatie. De uitkering en de toeslag zijn samen nooit meer dan wat u verdiende voordat u de uitkering kreeg. Had u vroeger een inkomen onder het sociaal minimum? Dan vult UWV uw uitkering aan tot de hoogte van uw vroegere inkomen. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is het sociaal minimum bedrag?