Wat is het verschil tussen migranten en immigranten?

Migratie omvat zowel emigratie als immigratie. Migratie betekent het verhuizen vanuit een land naar een ander land. Immigratie betreft de definitieve vestiging van natuurlijke personen in een ander land dan dat van herkomst. Lees verder »

Wat is het verschil tussen migranten en vluchtelingen?

Vluchtelingen kunnen door vervolging of angst voor vervolging, bijvoorbeeld omdat zij een andere politieke mening hebben, niet naar hun land van herkomst terugkeren. Migranten verlaten hun land op zoek naar een beter leven, om te werken of om familiale redenen. Lees verder »

Welke typen migranten zijn er?

  • Trekarbeiders (tijdelijk; seizoenswerk).
  • Arbeidsmigranten (tijdelijk; geld sparen om in eigen land toekomst op te bouwen).
  • Permanente economische immigranten (permanent).
  • Religieuze en politieke vluchtelingen (permanent of tijdelijk).
  • Lees verder »
Bron: cbg.nl

Hoe noem je migranten?

Vaak wordt een onderscheid gemaakt in eerstegeneratieallochtonen (personen die zelf in het buitenland zijn geboren) en tweedegeneratieallochtonen (personen die in Nederland zijn geboren). Een ander veelgemaakt onderscheid is dat tussen niet-westerse allochtonen en westerse allochtonen. Lees verder »

Bron: www.cbs.nl
Gerelateerd aan Wat is het verschil tussen migranten en immigranten?