Wat is inkomen uit werk?

Uw inkomen uit werk en woning bestaat uit uw inkomsten verminderd met uw aftrekposten. Lees verder »

Wat zijn inkomsten uit arbeid?

In de Nationale rekeningen (NR) wordt hieronder verstaan het loon of salaris van werknemers plus de toegerekende beloning voor zelfstandigen en meewerkende gezinsleden. Lees verder »

Bron: www.cbs.nl

Wat valt er onder mijn inkomen?

Inkomen is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, bedrijf (onderneming), vastgoed (onroerend goed) of particulier vermogen geniet, bijvoorbeeld arbeidsloon, winst, huur, pacht, dividend of rente, en daarnaast eventuele uitkeringen. Lees verder »

Wat als je inkomsten niet opgeeft?

Wat gebeurt er als je die bijverdiensten niet of niet allemaal opgeeft? Wanneer je je bijverdiensten niet volledig opgeeft bij de Belastingdienst kun je een boete krijgen. Dit is altijd over een percentage van het bedrag dat je niet of niet volledig hebt opgegeven. Lees verder »

Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn baan?

Voor 2021 is het bedrag voor belastingvrije bijverdienste € 8.750,- per jaar. Is je totale inkomen op jaarbasis, van je verschillende banen samen, hoger dan dat bedrag? Dan moet je er belasting over betalen. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is inkomen uit werk?