Wat wordt bedoeld met het kabinet?

Een kabinet is een bestuursorgaan van hooggeplaatste leden van een regering. Vaak vormt het kabinet binnen deze regering de uitvoerende macht. In Nederland bestaat het kabinet uit de ministers en staatssecretarissen. Lees verder »

Wat doet een oppositiepartij?

De oppositie wordt in de politiek gevormd door alle politieke partijen die tegen de uitvoerende macht zijn gekant; deze partijen worden de oppositiepartijen genoemd. Lees verder »

Wie zitten er in het kabinet 2022?

Bewindslieden Lees verder »

Wie vormt het kabinet?

Het Nederlandse kabinet bestaat uit alle ministers van de zittende regering, met hun staatssecretarissen. Een kabinet draagt de naam van de regeringsleider, die minister-president wordt genoemd (bijvoorbeeld: kabinet-Rutte), eventueel met een (Romeins) volgnummer (bijvoorbeeld: kabinet-Balkenende I). Lees verder »

Wie zit er in het kabinet 2021?

Bewindspersonen Lees verder »

Gerelateerd aan Wat wordt bedoeld met het kabinet?