Wat wordt bedoeld met het Rijk?

De Rijksoverheid, vaak kortweg het Rijk genoemd, is het onderdeel van de Nederlandse overheid dat wettelijke taken heeft op landelijk niveau: de 'centrale overheid'. Lees verder »

Wat zijn de taken van het Rijk?

De Rijksoverheid maakt beleid, vaardigt wetten uit en ziet toe op naleving. Daarnaast bereidt het Rijk plannen van de regering en het parlement voor. En voert het deze plannen uit. Lees verder »

Wie vallen er onder het Rijk?

Het Rijk wordt gevormd door alle ministeries, de uitvoeringsorganisaties die onder de verantwoordelijkheid van een ministerie vallen, inspecties en Hoge Colleges van Staat, en houdt zich bezig met de voorbereiding en de uitvoering van plannen van de regering en het parlement. Lees verder »

Wie is het hoofd van het Rijk?

Ministeries en Rijksdiensten De ministeries staan onder politieke leiding van een minister en een staatssecretaris. Dat betekent dat de ministers en staatssecretaris politiek verantwoordelijk zijn voor de ministeries. Er zijn ook ministers zonder portefeuille. Lees verder »

Wat zijn uitvoeringsinstanties?

Organisaties die de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsverhoudingen uitvoeren. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat wordt bedoeld met het Rijk?