Wat wordt gezien als inkomen?

Inkomen = Inclusief inhoudingen, bijvoorbeeld AWBZ / inhouding derden en exclusief bijvoorbeeld reiskosten. Lees verder »

Wat valt er allemaal onder inkomsten?

  • loon, fooien of winst uit onderneming;
  • uitkering, pensioen, lijfrente en alimentatie;
  • buitenlandse inkomsten;
  • inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter.
  • Lees verder »

Wat ziet Belastingdienst als inkomen?

Wat is het geregistreerde inkomen? Het geregistreerde inkomen is het inkomen dat wij registreren in de basisregistratie inkomen (BRI). Dit inkomen baseren wij op uw aangifte inkomstenbelasting als u aangifte doet. Op uw aanslag heet dit inkomen uw verzamelinkomen. Lees verder »

Wat telt mee als inkomen voor zorgtoeslag?

U kunt in 2022 zorgtoeslag krijgen als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 31.998 uitkomt. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het inkomen van u allebei samen maximaal € 40.944 zijn. Verdient u meer, dan krijgt u geen zorgtoeslag. Lees verder »

Wat valt onder toetsingsinkomen?

Die term staat op uw jaaropgaaf. Het fiscaal loon is uw brutoloon plus de bijdrage Zorgverzekeringswet. Het toetsingsinkomen is dan gelijk aan het fiscaal loon minus eventuele aftrekposte. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat wordt gezien als inkomen?