Wat zijn de 3 soorten inkomen?

U betaalt belasting over uw inkomen uit werk en woning (box 1), over inkomen uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap (box 2) en over uw spaargeld en beleggingen (box 3). Lees verder »

Welke 3 soorten inkomen zijn er?

  • Primaire inkomens: Onder primaire inkomens verstaan we onder andere huur, loon, winst en rente. ...
  • Overdrachtsinkomen: Onder overdrachtsinkomen verstaan we alle vormen van inkomen die je krijgt zonder tegenprestatie te leveren. ...
  • Nationaal inkomen: ...
  • Belasting:
  • Lees verder »

Wat valt er onder inkomensgegevens?

Inkomen is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, bedrijf (onderneming), vastgoed (onroerend goed) of particulier vermogen geniet, bijvoorbeeld arbeidsloon, winst, huur, pacht, dividend of rente, en daarnaast eventuele uitkeringen. Lees verder »

Wat is het tertiair inkomen?

Tertiair inkomen is secundair inkomen verminderd met belasting die betaald wordt op de aankoop van goederen en vermeerderd met het bedrag dat je 'krijgt' omdat sommige goederen gesubsidieerd zijn. Het is niet duidelijk of de tertiaire inkomens in Nederland gelijker verdeeld zijn dan de secundaire inkomens. Lees verder »

Welke inkomensgroepen zijn er?

De verdeling van inkomens loopt van -6 duizend euro tot 100 duizend euro....Verdeling gestandaardiseerd inkomen. Lees verder »

Bron: www.cbs.nl
Gerelateerd aan Wat zijn de 3 soorten inkomen?