Hoeveel krijg je van een uitkering?

Uw loon van de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd, bepaalt de hoogte van uw WW-uitkering. Dat heet het WW-maandloon. In de eerste 2 maanden is uw uitkering 75% van dat WW-maandloon. De volgende maanden ontvangt u 70%. Lees verder »

Hoeveel uitkering krijg ik 2022?

Sociaal minimum vanaf 1 juli 2022 (Toeslagenwet) Lees verder »

Bron: www.uwv.nl

Hoeveel geld mag je hebben als je een uitkering hebt?

U krijgt namelijk geen uitkering als uw vermogen boven een bepaalde grens komt. Die vermogensgrens is € 13.010,- voor een gezin of alleenstaande ouder en € 6.505,- voor een alleenstaande. Maar: u mag uw vermogen ook weer niet te snel opmaken. Lees verder »

Wat is de norm van bijstandsuitkering?

Ik ben 18, 19 of 20 jaar. Hoe hoog is de uitkering? Lees verder »

Hoeveel uitkering krijg je na ontslag?

60% van hun laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens; van de zevende tot twaalfde maand werkloosheid: 60% van hun laatst verdiende loon, begrensd tot de middelste loongrens. Lees verder »

Bron: www.rva.be
Gerelateerd aan Hoeveel krijg je van een uitkering?