Wat is de afkorting van WOZ?

WOZ betekent 'waardering onroerende zaken' en komt van de Wet WOZ. Deze wet bepaalt dat voor een aantal belastingen één en dezelfde waarde van onroerende zaken wordt gebruikt. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, de gemeentelijke onroerendezaakbelastingen en de waterschapsomslag gebouwd. Lees verder »

Wat wordt bedoeld met WOZ objecten?

Datgene dat van dezelfde eigenaar is, door dezelfde gebruiker wordt gebruikt en naar omstandigheden beoordeeld bij elkaar behoort, vormt één WOZ-object (bijvoorbeeld een woning met een tuin en een garage). Lees verder »

Waar is de WOZ-waarde voor?

Waarvoor wordt de WOZ-waarde woning gebruikt? De WOZ-waarde van jouw woning bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en heffingen. Dit zijn ten eerste de onroerendezaakbelasting (OZB) en de afvalstoffenheffing. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger deze heffingen. Lees verder »

Bron: bieb.knab.nl

Wat is de WOZ-waarde van je huis?

Hoe weet ik wat de WOZ-waarde van mijn huis of andere onroerende zaak is? Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen opvragen. De waarde van uw huis, garage of andere onroerende zaak staat ook op de WOZ-beschikking. Deze kunt u opvragen via MijnOverheid.nl of uw gemeente. Lees verder »

Wat is het verschil tussen OZB en WOZ?

Laten we allereerst kijken naar de betekenis van beide afkortingen: WOZ staat voor 'waardering onroerende zaken', terwijl OZB een afkorting is van 'onroerendezaakbelasting'. In beide gevallen gaat het dus om zogenaamde onroerende zaken. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is de afkorting van WOZ?