Hoeveel Turken wonen er in Rotterdam?

De bewoners van Rotterdam vormen een bont geschakeerde cultuur: zo waren er op 1 januari 2020 55.885 mensen ingeschreven met een Surinaamse, 49.699 met een Turkse, 45.676 met een Marokkaanse, 25.562 met een Antilliaanse en 15.971 met een Kaapverdische migratieachtergrond. Lees verder »

Hoeveel Marokkanen zijn er in Rotterdam?

Rotterdam heeft dus ruim drie keer zoveel niet-westerse inwoners als gemiddeld. Van de vier grote niet-westerse herkomstgroepen is het aandeel van Surinamers in Rotterdam het grootst, met 8,9 procent. Daarna volgen Turken met 7,9 procent, Marok- kanen met 6,6 procent en Antillianen/Arubanen met 3,6 pro- cent. Lees verder »

Bron: www.cbs.nl

Hoeveel mensen wonen er in Rotterdam 2021?

Aantal inwoners per jaar (groei van 6% naar 588.358 inwoners in 2021) Het aantal inwoners voor de woonplaats Rotterdam. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam. Lees verder »

Hoeveel buitenlanders heeft Rotterdam?

In 1996 bestaat 26 procent van de Rotterdamse bevolking uit niet westerse allochtonen. Merendeels mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Tien jaar later in 2006 is dat gestegen tot 35 procent van de bevolking. En in 2016 heeft 38 procent een niet westerse allochtone achtergrond. Lees verder »

Hoeveel nationaliteiten wonen er in Rotterdam?

Rotterdam is een hyperdiverse stad en telt ongeveer 170 verschillende nationaliteiten. Daarmee lijkt Rotterdam op andere grote steden van Nederland. Iets meer dan de helft van de Rotterdammers heeft een migratieachtergrond. De afgelopen jaren is Rotterdam gegroeid met tussen de 4000 en 6000 in- woners per jaar. Lees verder »

Gerelateerd aan Hoeveel Turken wonen er in Rotterdam?