Waarom heeft Den Haag twee namen?

Die Haghe ('het omheinde') ontstond toen Floris IV (1210-1234) in deze beboste streek een jachthuis liet bouwen. Pas veel later – begin zeventiende eeuw – dook de deftigere naam 's-Gravenhage op, die beter paste bij de status van de residentie én bij de pogingen om Den Haag als stad erkend te krijgen. Lees verder »

Bron: onzetaal.nl

Waarom heet s-Gravenhage Den Haag?

Deze naam komt voor het eerst voor in een oorkonde uit 1242. Daarin wordt gesproken van Die Haghe ('het omheinde terrein, jachtgebied'), de plek die ontstond toen Floris V er een jachtslot liet bouwen. Pas in de vijftiende eeuw dook des Graven hage op ('het jachtgebied van de graaf'). Lees verder »

Wat is een andere naam voor Den Haag?

In identiteitskaarten en officiële stukken van de gemeente staat echter 's-Gravenhage, nadat in 1990 een voorstel om de gemeentenaam officieel in Den Haag te veranderen was afgewezen. De telefoondienst en de posterijen gebruiken eveneens 's-Gravenhage. De spoorwegen en wegbeheerders gebruiken de kortere naam Den Haag. Lees verder »

Wat betekent de naam Den Haag?

Den Haag is de oudste benaming. Die gaat terug op Die Haghe ('het omheinde terrein, jachtgebied'). Later dook de chiquere benaming des Graven hage op. De betekenis daarvan is 'het jachtgebied van de graaf'. Lees verder »

Wie heeft Den Haag opgericht?

Den Haag kent een lange geschiedenis. Al in 1242 wordt in een bron voor het eerst melding gemaakt van 'Die Haghe', als de verblijfplaats van de Hollandse graven. In 1248 begon graaf Willem II met de bouw van een kasteel in Den Haag, dat door zijn zoon Floris V werd voltooid met onder meer de Ridderzaal. Lees verder »

Gerelateerd aan Waarom heeft Den Haag twee namen?