Is het vwo of vwo?

Afleidingen van initiaalwoorden als vwo ('voorbereidend wetenschappelijk onderwijs') schrijven we met een apostrof, ongeacht of het initiaalwoord een of meer hoofdletters heeft: AOW'er, VTM'er, cd'tje, vzw'tje, vwo'er, VLD'er enzovoort. Lees verder »

Is vwo met of zonder hoofdletters?

Hoe schrijf je onderwijstypen zoals vwo, havo en pabo: met kleine letters of met een of meer hoofdletters? Alle onderwijstypen krijgen kleine letters – zowel de voluit geschreven vormen (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs e.d.) als de afkortingen (vwo, hbo e.d.). Lees verder »

Is vwo en gymnasium hetzelfde?

Het vwo bestaat uit twee opleidingen: het gymnasium en het atheneum. Beide opleidingen hebben hetzelfde niveau, duren allebei zes jaar en bereiden je voor op het wetenschappelijk onderwijs (WO), de universiteit. Het belangrijkste verschil tussen de twee opleidingen is dat je op het gymnasium Grieks en Latijn leert. Lees verder »

Gerelateerd aan Is het vwo of vwo?