Is koemest voldoende?

Koemest is echter eerder een bodemverbeteraar qua structuur dan een toevoeger van voedingsstoffen. Koemest is immers verteerde grasresten (voedsel van de koe) en bevat veel organische stoffen maar weinig voeding. Wilt u dus werkelijk bemesten kies dan voor een complete (organische) mest. Lees verder »

Is koemest goed voor alle planten?

Gedroogde koemest kun je gebruiken voor je gazon, vaste planten en de moestuin. Op arme zandgrond heb je ernaast nog wel iets meer voeding nodig, zoals een aanvullende organische meststof. Je koopt het bij kwekers, tuincentra of online*. Lees verder »

Wat doet koemest met de grond?

De korrels verrijken de bodem met humus. Humus houdt ontzettend veel water vast in de bodem, het verbetert dus de waterhuishouding van de graswortels. Planten kunnen na een bemesting met koemest de voedingsstoffen beter uit de bodem halen. Lees verder »

Gerelateerd aan Is koemest voldoende?