Wat houdt een motie in?

Moties zijn uitspraken van de Tweede of Eerste Kamer, die door één of meer Kamerleden of door een commissie worden voorgesteld. Een motie wordt vaak gebruikt om een conclusie van een debat of een actiepunt voor een minister (of staatssecretaris) vast te leggen. Lees verder »

Wat is het recht van motie?

Recht om moties in te dienen De Kamer mag een motie indienen. Dit betekent een uitspraak doen over een bepaald onderwerp. Het kabinet is niet verplicht een motie uit te voeren. Dit geldt niet voor een motie van wantrouwen. Lees verder »

Hoe werkt een motie gemeente?

Een motie wordt ingediend door één of meer raadsleden. De motie wordt tijdens de raadsvergadering besproken; vervolgens wordt hierover gestemd voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel. De motie krijgt pas betekenis als een meerderheid van de gemeenteraad voor de motie stemt. Lees verder »

Hoe stel je een motie op?

Moties kunnen mondeling en schriftelijk worden ingediend, tenzij de vergadering zelf vormvereisten aan een motie verbindt. In de Nederlandse vergadercultuur zijn moties meestal schriftelijk en beginnen moties over het algemeen met De Kamer of De Raad gehoord de beraadslaging. Lees verder »

Wat is een motie in gemeenteraad?

Als een raadslid de raad een 'politieke' uitspraak wil ontlokken of de mening van een wethouder wil peilen, dan kan hij een motie indienen. Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring of uitspraak van één of meerdere raadsleden over een onderwerp, waarmee een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat houdt een motie in?