Wat is de betekenis van de motivatie?

Motivering én motivatie betekenen allebei 'onderbouwing' en 'reden waarom iemand iets wil of doet'. Daarnaast kun je motivatie gebruiken om aan te geven dat je iets graag wilt en er moeite voor wilt doen en voor iets wat je aanspoort die moeite te doen ('prikkel, stimulans'). Lees verder »

Bron: onzetaal.nl

Wat zijn Motivatietheorieen?

motivatietheorie = Een theorie ontwikkeld door F. Herzberg over het oppoetsen en onderhouden van de motivatie bij medewerkers door rekening te houden met externe factoren. Lees verder »

Wat heeft invloed op motivatie?

De motivatie van een persoon wordt sterk beïnvloed door de verwachtingen die hij heeft over zijn eigen effectiviteit, de moeilijkheidsgraad van een handeling en de mogelijke uitkomst(en) van zijn handelen. Lees verder »

Is motivatie gedrag?

Een eenvoudige omschrijving: motivatie is wat mensen is beweging brengt, tot actie leidt of tot handelen aanzet. Motivatie is de drijfveer tot gedrag. Of nog eenvoudiger: motivatie is de energie waarmee we bewegen. Motivatie leidt tot gedrag. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is de betekenis van de motivatie?