Wat is spanning en stroom?

Stroom is de hoeveelheid elektrische lading die ergens doorheen stroomt (bijvoorbeeld door een draad). Symbool van stroom is I, eenheid de Ampère (A). Spanning kan het makkelijkst begrepen worden door het te zien als de 'kracht' waarmee de stroom door de draad 'geduwd' wordt. Lees verder »

Wat bedoelen ze met spanning?

Elektrische spanning De hoeveelheid energie die wordt meegegeven aan de elektrische lading is de spanning (U). De eenheid van spanning wordt gemeten in volt (V). Lees verder »

Wat is de relatie tussen spanning en stroom?

Uitgeschreven betekent dit spanning = stroom x weerstand, of volt = amp x ohm of V = A x Ω. Lees verder »

Kan er spanning zijn zonder stroom?

Spanning kan zonder stroom, stroom kan niet zonder spanning. Dat is logisch. Als de kraan dicht zit verplaatst het water in de leiding zich niet terwijl er wel druk op staat. Andersom kan stroming niet zonder druk. Lees verder »

Hoe hoger de spanning hoe hoger de stroom?

Wet van Ohm Er bestaat dus een relatie tussen stroom, spanning en weerstand. Deze relatie wordt de wet van Ohm genoemd, die is vastgesteld door de Duitse natuurkundige Georg Ohm. De wet luidt als volgt: De stroomsterkte door een geleider is recht evenredig met het potentiaalverschil tussen de uiteinden. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is spanning en stroom?