Wat kost een jachtveld?

Wat is ongeveer de prijs voor verhuur van jachtveld? In onze werktuigencombinatie is het gebruikelijk om het jachtveld (ongeveer 800 ha.) te verhuren aan de plaatselijke jagersvereniging. Wat is de prijs hiervoor, voorstel van de kant van de jagersvereniging is om 4.50 euro per hectare te betalen. Lees verder »

Welke dienst levert een jager?

Biotoopverbetering is ook een dienst die jagers leveren en bestaat uit bijvoorbeeld het aanleggen van poelen en het beheren van landschapselementen. In de Flora- en faunawet wordt dit ook voorgeschreven: een jager dient zorg te dragen voor een redelijke wildstand in zijn jachtveld (artikel 37 Flora- en faunawet). Lees verder »

Gerelateerd aan Wat kost een jachtveld?