Wat zijn de grootste milieu problemen?

De gevolgen van klimaatverandering, luchtverontreiniging en geluidsoverlast voor het milieu en de gezondheid van de mens zijn nog altijd verontrusten. Lees verder »

Welke 5 milieuproblemen zijn er?

  • Marien zwerfvuil.
  • Overbevissing en bijvangst.
  • Habitat- en soortenverlies.
  • Invasieve uitheemse soorten.
  • Onderwatergeluid.
  • Oceaanverzuring.
  • Eutrofiëring.
  • Klimaatverandering.
  • Lees verder »

Wat heeft de meeste invloed op het milieu?

Uit dit onderzoek blijkt dat voor de gemiddelde Nederlander de milieu-impact van spullen het grootst is. Groter nog dan de impact van vlees eten, auto rijden, vliegen of je huis verwarmen. Lees verder »

Hoe vervuilen wij het milieu?

Afval van mensen en fabrieken vervuilt de aarde. Ook gassen van fabrieken en auto's zijn slecht voor het milieu: de gassen zijn giftig en vervuilen de lucht. Vooral in steden is de lucht erg vuil. In sommige drukke steden dragen mensen mondkapjes om zich te beschermen tegen schadelijke stoffen in de lucht. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat zijn de grootste milieu problemen?