Wat zijn de politieke stromingen?

  • Abolitionisme (slavernij)
  • Politiek activisme.
  • Agrarisch socialisme.
  • Agrarisme.
  • Amerikanisme.
  • Anarchokapitalisme.
  • Anti-intellectualisme.
  • Antiglobalisme.
  • Lees verder »

Wat wil het liberalisme?

Liberalen streven naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten, zoals de burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de staat en de kerk beperken. Ook streeft het liberalisme naar een vrije markt waarin de overheid zich terughoudend opstelt. Lees verder »

Welke politieke stroming is denk?

DENK is een Nederlandse politieke partij met een linkse signatuur. De partij ontstond in 2015 uit de van de Partij van de Arbeid afgesplitste fractie Groep Kuzu/Öztürk. Lees verder »

Wat zijn liberale partijen in Nederland?

Zowel de VVD als D66 zijn lid van de Liberale Internationale en de Partij van Europese Liberalen en Democraten (ELDR). In 2004 begon partijleider Femke Halsema GroenLinks eveneens te positioneren als vrijzinnige, sociaal-liberale partij. Lees verder »

Wat doen socialisten?

Socialisme is een politieke maatschappijvorm, en ook een economische filosofie gebaseerd op socialisatie en het collectief eigendomsrecht van de productiemiddelen. Kerngedachte binnen deze stromingen is dat het collectief de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft over de verdeling van macht en goederen. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat zijn de politieke stromingen?