Wat zijn hoge inkomens?

Hoge middeninkomens, van 44.360 euro tot 52.500 euro: huishoudens met een inkomen tot anderhalf keer modaal (circa 35.000 euro in 2014). Hoge inkomens tot twee keer modaal, van 52.500 euro tot 70.000 euro: huishoudens met een hoog inkomen tussen anderhalf en twee keer modaal. Lees verder »

Wat is een hoog inkomen?

De grootste groep mensen (296.000) verdienen tussen de €56.532 – €65.000 per jaar. Daarnaast zijn er ook nog 177.000 mensen waarvan het salaris tussen de €65.000 – €75.000 uitkomt. Tot slot zijn er 217.000 mensen die tussen de €75.000 – €100.000 bruto per jaar verdienen. Lees verder »

Wat is een hoog inkomen 2021?

Maar, hoe zit het volgens het Centraal Planbureau (CPB)? Het CPB berekent het modale inkomen als 79% van het gemiddelde inkomen per arbeidsjaar. Het Centraal Planbureau schat het modaal inkomen in 2021 op €36.500 bruto. Lees verder »

Hoeveel is een topinkomen?

Het gaat hier om het gestandaardiseerd inkomen: het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor grootte en samenstelling van het huishouden....Verdeling gestandaardiseerd inkomen. Lees verder »

Bron: www.cbs.nl

Wat is een hoog inkomen 2020?

Waar Jan Modaal in 2022 € 38.000 verdient, was dat in 2020 nog € 36.500. Het verschil met de jaren daarvoor is nog groter. In 2012 lag het modale inkomen nog op € 33.000. Een duidelijke stijging!5 jan. Lees verder »

Bron: bieb.knab.nl
Gerelateerd aan Wat zijn hoge inkomens?