Hoe schrijf je elfduizend?

Duizendtallen tot en met twaalfduizend schrijf je uit als woord, dus: zevenduizend, elfduizend en twaalfduizend, maar 13.000 en 28.000. Wanneer je een groot getal hebt, zoals een miljoen, miljard of biljoen schrijf je het uit als een woord. Lees verder »

Hoe schrijf je 11 duizend?

Hoofdtelwoorden Top Hoofdtelwoorden worden zoveel mogelijk aaneengeschreven. Alleen na duizend en voor en na miljoen en miljard staat een spatie. Hoofdtelwoorden worden aaneengeschreven tot en met het woord duizend. Na het woord duizend (en samenstellingen hiermee, zoals vierduizend) staat een spatie. Lees verder »

Hoe schrijf je een en zeven duizendste?

Elk stukje van 0,001 is een duizendste en staan op de derde plek achter de komma. Hoe verder het cijfer achter de komma staat, hoe minder het waard is. Tel het aantal nullen in de breuk om de plaats van de komma te bepalen. de 7 is 0,007, 7 duizendsten waard Het verschil tussen, 0,400 en 0,007 is 0,393. Lees verder »

Hoe schrijf je 17 duizend?

Het belangrijkste is dat je consistent bent. Getallen onder de twintig, tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot en met twaalfduizend worden in de meeste gevallen uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor de woorden 'miljoen', 'miljard' en de bijbehorende rangtelwoorden (miljoenste, miljardste). Lees verder »

Gerelateerd aan Hoe schrijf je elfduizend?