Hoe voelt een lichte aardbeving?

Bij een aardbeving voel je de grond licht of hevig trillen. Dit kan enkele seconden duren. Vaak gaat het gepaard met een hard knallend geluid en het verschuiven of omvallen van voorwerpen. Ook ruiten kunnen breken. Lees verder »

Bron: crisis.nl

Waar voel je de kracht van een aardbeving het sterkst?

In het epicentrum zijn de schokken het grootst en vaak vindt men rond het epicentrum de meeste verwoestingen. Er zijn verschillende manieren om de locatie van een aardbeving te bepalen. De belangrijkste is het gebruik van P- en S-golven die met behulp van een seismometer geregistreerd worden. Lees verder »

Hoe ver voel je een aardbeving?

Waarneembaarheid. Een aardbeving met een magnitude van 2,0 op normale diepte kan onder optimale omstandigheden nog net worden gevoeld. De zeer ondiepe bevingen in Noord-Nederland (tot maximaal 3 kilometer diep) kunnen soms al bij een magnitude van 1,2 worden gevoeld. Lees verder »

Wat is de eerste aardbeving?

De eerste geregistreerde aardbevingen vonden plaats in Kamchatka, tussen Siberie en Alaska. Hoewel het in 1904 nog dertig jaar zou duren voordat de schaal van Richter was ontworpen, weten we nu dat de magnitudes van die schokken boven de 8 waren. Lees verder »

Bron: www.knmi.nl

Wat is er allemaal te zien bij een aardbeving?

Het denkbeeldige punt waar de beving ontstaat, het zwaartepunt van de energiedichtheid, heet het hypocentrum. Het punt aan het aardoppervlak daar loodrecht boven wordt het epicentrum genoemd. Een lijn van gelijke bevingsintensiteit rond een epicentrum heet een isoseist. Lees verder »

Gerelateerd aan Hoe voelt een lichte aardbeving?