Hoeveel mensen wonen er in Nederland 2022?

De bevolking van Nederland bestond op 31 januari 2022 uit 17.597.607 inwoners. Zij is in de laatste anderhalve eeuw meer dan vervijfvoudigd. Naar de verwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal het bevolkingsaantal groeien tot 18 miljoen in het jaar 2028. Lees verder »

Hoeveel mensen wonen in 2022?

Eind april 2022 telde Nederland 17 675 187 inwoners. Dat is het geregistreerde inwonertal. Lees verder »

Bron: www.cbs.nl

Hoeveel mensen in Nederland in 1950?

Nederland is het dichtstbevolkte land van Europa. Er wonen ruim zestien miljoen mensen. In de 20ste eeuw is het aantal inwoners van Nederland ruim drie keer zo groot geworden. Van vijf miljoen in 1900 via tien miljoen in 1950 tot de huidige zestien miljoen. Lees verder »

Hoeveel honderdjarigen zijn er in Nederland?

Hoeveel honderdjarigen zijn er in Nederland? In de afgelopen decennia nam het aantal honderdplussers, inwoners die 100 of ouder zijn, vrijwel jaarlijks toe, maar sinds enkele jaren stokt de groei rond 2 200 honderdplussers. Van de 2 189 honderdplussers op 1 januari 2019 was met 1 850 personen het overgrote deel vrouw. Lees verder »

Hoeveel mensen wonen er in Amsterdam 2022?

Voor de komende jaren staan er verschillende herindelingen op de agenda. De eerste vindt plaats op 24 maart 2022, wanneer de gemeente Weesp bij Amsterdam zal worden gevoegd. Amsterdam krijgt er dan ruim 20 duizend inwoners bij en groeit tot bijna 900 duizend inwoners. Lees verder »

Bron: www.cbs.nl
Gerelateerd aan Hoeveel mensen wonen er in Nederland 2022?