Wat is een dictator in de Romeinse tijd?

Dictator (Latijn: degene die dicteert), een term die afkomstig is uit de Romeinse Republiek, was oorspronkelijk een magistraat met vergaande bevoegdheden die in tijden van nood door de Senaat werd aangesteld voor een tijdelijke periode van 6 maanden, om orde op zaken te stellen. Lees verder »

Wat is een dictator in onze tijd?

Een dictator is de leider in een dictatuur. Hij/zij verenigt in een persoon, of in een kleine kliek om hem heen, alle macht, dus de wetgevende, besturende en rechtsprekende macht van een land. Lees verder »

Wie was de eerste dictator?

Dictator kreeg zes maanden De dictator gaf zijn titel doorgaans terug zodra hij zijn opdracht had uitgevoerd, ook als de zes maanden nog niet voorbij waren. Titus Larcius werd volgens de traditie als eerste tot dictator uitgeroepen. Hij moest Rome beschermen omdat er een oorlog met naburige volken dreigde. Lees verder »

Wat is een dictator woordenboek?

Een dictator is een leider van een dictatuur. Een dictator is vaak één persoon die alle macht binnen een samenleving naar zich toe trekt. Een dictator wordt geassocieerd met een repressief beleid waarin andersdenkenden worden onderdrukt en opgesloten. Lees verder »

Bron: www.ensie.nl
Gerelateerd aan Wat is een dictator in de Romeinse tijd?