Wat is een vraag waarop je het antwoord al weet?

Een retorische vraag is een stijlfiguur. Een retorische vraag wordt gesteld als een vraag, maar heeft vaak de intonatie van een mededeling. De steller van een retorische vraag verwacht geen antwoord op zijn vraag, maar wil graag dat de ontvanger van de vraag zich aangesproken voelt. Lees verder »

Hoe noem je een vraag met een vraag beantwoorden?

Hoe noem je een vraag met een vraag beantwoorden? Een retorische vraag is namelijk een vraag waarop men geen antwoord verwacht; dat is iets anders dan een vraag waarop je het antwoord al weet. Lees verder »

Hoe noem je een wat als vraag?

Open vragen beginnen met een vragend voornaamwoord: Wie, welke, hoe, wat, wanneer, waarom etc. Hier kun je niet meer volstaan met een simpel ja of nee als antwoord. Open vragen zijn bedoeld om de ander aan het praten te krijge. Lees verder »

Wat is een retorische vraag voorbeeld?

Een retorische vraag is een stijlfiguur waarbij iemand een vraag stelt, en daar geen antwoord op verwacht. Iemand zou bijvoorbeeld kunnen roepen: [Ben je helemaal gek geworden?] De steller van de vraag verwacht hier natuurlijk geen ja of nee op, maar wil aangeven dat hij denkt dat je gek bent. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is een vraag waarop je het antwoord al weet?