Wat is het verschil tussen techniek en technologie?

Samengevat kunnen wij zeggen dat techniek gaat over het oplossen van problemen en behoeften en technologie gaat over innovatie en het gebruik van verschillende takken van wetenschap. Beiden spelen een belangrijke rol in onze moderne maatschappij. Lees verder »

Wat is verschil tussen technisch en technologisch?

'Technisch' heeft te maken met techniek, 'technologisch' met technologie. Volgens het woordenboek omvat 'techniek' de bewerkingen die in een bepaalde tak van kunst, handwerk of nijverheid nodig zijn om iets tot stand te brengen. 'Technologie' is de leer van die bewerkingen. De technologie bestudeert dus de techniek. Lees verder »

Bron: vrttaal.net

Wat wordt bedoeld met technologie?

Technologie is het systeem waarbij wetenschap en kennis doelgericht worden gebruikt voor de ontwikkeling van innovatieve methodes, organisatievormen en technieken om aan bepaalde fysieke en niet-fysieke doelstellingen te voldoen. Technologie dient een bepaald doel. Lees verder »

Wat is het verschil tussen wetenschap en technologie?

Wetenschap helpt verklaren waarom bepaalde empirische technieken werken: de kennis waarop technieken zijn gebaseerd wordt groter en betrouwbaarder. Dit is van onschatbare waarde voor de techniek, immers zo kunnen technici doelgericht zoeken naar verbeteringen en het toepassingsgebied vergroten. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is het verschil tussen techniek en technologie?