Wat is Methode bouw?

Bouw! is een computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen voorkomen worden bij risicoleerlingen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar. Bouw! wordt dus hoofdzakelijk preventief ingezet. Al in de 3de kleuterklas kunnen risicosignalen erop wijzen dat een leerling een vergrote kans op leesproblemen heeft (bijv. Lees verder »

Bron: sensotec.be

Welke leerlingen komen in aanmerking voor bouw?

Hoe selecteer ik leerlingen die in aanmerking komen voor Bouw!? Bouw! is bedoeld voor leerlingen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege groep 2 of aan het begin van groep 3. Lees verder »

Hoeveel lessen zijn er bij bouw?

Bouw! bestaat uit ruim vijfhonderd goed gestructureerde online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is Methode bouw?