Wat is middelbare school derde graad?

Vanaf de tweede graad wordt gekozen tussen vier vormen van secundair onderwijs: algemeen, beroeps, kunst en technisch. De derde graad leidt toe naar beroep of hoger onderwijs. In het aso staat de algemene vorming centraal, waardoor de leerling wordt voorbereid op een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Lees verder »

Hoe oud ben je als je in de 3e klas zit?

eerste klas: voor kinderen van 6-7 jaar (komt overeen met groep 3 van de basisschool) tweede klas: 7-8 jaar (groep 4) derde klas: 8-9 jaar (groep 5) vierde klas: 9-10 jaar (groep 6) Lees verder »

Wat is mbo 3 in Belgie?

Mbo-opleidingen worden gegeven op vier verschillende niveaus:niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar (geen startkwalificatie)niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaarniveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleidingniveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (. Lees verder »

Welke opleidingsniveaus zijn er?

  • Primair onderwijs (po)
  • Voortgezet onderwijs (vo)
  • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
  • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
  • Wetenschappelijk onderwijs (wo)
  • PhD.
  • Lees verder »

Wat valt onder de middelbare school?

Het voortgezet onderwijs kent vier niveaus: vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs. Leerlingen worden in het voortgezet onderwijs voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo). Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is middelbare school derde graad?