Wie krijgt mijn spaargeld bij overlijden?

Voor de spaarrekening(en) geldt na overlijden hetzelfde als voor een betaalrekening. Was de overledene de enige rekeninghouder? Dan blokkeert de bank de rekening als je het sterfgeval meldt. Het vrijgeven van een spaarrekening werkt hetzelfde als het vrijgeven van een betaalrekening. Lees verder »

Wie is erfgenaam bij geregistreerd partnerschap?

Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als de langstlevende echtgenoot of partner overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Lees verder »

Wat gebeurt er met je geld bij overlijden?

1. Wat doet de bank met spaarrekening na melding overlijden? De nabestaanden moeten het overlijden zo snel mogelijk melden bij de bank(en) waar de overledene één of meer rekeningen had lopen. De bank verwerkt dit direct in de administratie: de tenaamstelling van de rekeningen wordt aangepast naar 'Erven van...'. Lees verder »

Wie erft bankrekening bij overlijden?

Overlijdt een van de rekeninghouders, dan mag de mede-rekeninghouder het saldo dat van de ander is niet opnemen. Het bedrag dat toebehoort aan de overledene, behoort tot zijn of haar nalatenschap. Deze wordt verdeeld volgens het testament van de overledene of, als deze er niet is, volgens het wettelijke erfrecht. Lees verder »

Kan een gemachtigde geld opnemen na overlijden?

Als u iemand wilt machtigen die na overlijden (een executeur) de bankzaken kan regelen dan zal dit vastgelegd moeten worden in een testament. Deze persoon kan geen bankzaken vóór het overlijden regelen. Om toegang tot de bankrekening te krijgen heeft de executeur een verklaring van executele nodig. Lees verder »

Gerelateerd aan Wie krijgt mijn spaargeld bij overlijden?