Hoe schrijf ik ambulance?

ambulances, ambulancen (meerv.) Voorbeeld: `De ambulance was snel op de plaats van het ongeval. ` Lees verder »

Waar komt de ambulance vandaan?

Dit is een plek die even wordt gebruikt als ziekenhuis. De naam ambulance komt van het Latijnse woord 'ambulare'. Dit beteken 'lopen' of 'reizen'. Een verplaatsbaar veldhospitaal werd afgekort tot ambulance. Lees verder »

Hoe noem je iemand die in een ambulance werkt?

Op een ambulance werken 2 personen. Een ambulancechauffeur en een ambulanceverpleegkundige. Samen vormen zij een AMBU-team. Het ambu-team zit op de ambulancepost en krijgt zijn opdrachten van de meldkamer. Lees verder »

Bron: ikehbo.nl

Welke 3 urgenties zijn er voor de ambulancedienst?

  • A1-urgentie: hoogste urgentie, waarbij de ambulance met optische- en geluidsignalen rijdt en binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn bij de melder. ...
  • A2-urgentie: urgent, maar er wordt geen gebruik gemaakt van optische- en geluidssignalen. ...
  • B-urgentie: staat voor besteld vervoer.
  • Lees verder »

Hoeveel ambulances zijn er in Belgie?

Ambulante contacten versus niet-ambulante verblijven Lees verder »

Gerelateerd aan Hoe schrijf ik ambulance?