Is mbo hoger dan vmbo?

Na het vmbo gaan veel leerlingen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om een beroep te leren. ... Een startkwalificatie is een diploma mbo niveau 2 of hoger. De Rijksoverheid wil ervoor zorgen dat in de toekomst meer vmbo-leerlingen een doorlopende leerlijn volgen. Lees verder »

Wat is het verschil tussen vmbo en mbo?

Het vmbo combineert theorie en praktijk en bereidt leerlingen voor op een mbo-opleiding. Wat is mbo? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bereidt mensen voor op de beroepsprak- tijk of een vervolgopleiding. Bij alle opleidingen in het mbo staat de aansluiting met de praktijk voorop. Lees verder »

Wat is hoger vmbo tl of mbo 2?

Met het diploma van basisberoepsgerichte leerweg kun je doorstromen naar MBO niveau 2. Met het diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg kun je doorstromen naar MBO niveau 3 of 4. Binnen het VMBO is de theoretische leerweg het hoogste niveau. Lees verder »

Bron: www.nti.nl

Wat is hoger mbo 3 of mbo 4?

Niveaus mbo En een leerling met een vmbo-k diploma kan een mbo-opleiding niveau 3 volgen. Studenten kunnen uiteindelijk ook doorstromen naar een hoger niveau in het mbo. Bijvoorbeeld van de vakopleiding (niveau 3) naar de middenkaderopleiding (niveau 4) (art. Lees verder »

Welk niveau moet je hebben voor mbo?

Mbo niveau 4 is het hoogste niveau binnen het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). De mbo-opleidingen niveau 4 leiden je op tot een baan waarbij je zelfstandig specialistische, uitvoerende taken kunt verrichten. Denk hierbij aan opleidingen als MBO Bedrijfsadministrateur, MBO Onderwijsassistent of MBO Doktersassistent. Lees verder »

Bron: www.nti.nl
Gerelateerd aan Is mbo hoger dan vmbo?