Wat betekent BC in muziek?

BASSO CONTINUO (afk.: b.c): de doorlopende, constant actieve instrumentale bas als harmonisch fundament van een compositie, typisch voor de barokperiode. Lees verder »

Wat is C in de muziek?

C , ook do genoemd, is de naam van een van de stamtonen en de grondtoon van de toonladder in C-majeur (Do groot). In de westerse muziek wordt met de do meestal gerefereerd aan de centrale do of C4 (eengestreept octaaf). Lees verder »

Wat is P in de muziek?

Piano ('p') is een instructie in muzieknotatie om een (een deel van) een muziekstuk zacht te spelen. Lees verder »

Wat is de dynamiek van muziek?

Dynamiek is het verschil in toonsterkte waarmee een compositie wordt uitgevoerd. Dynamiek, 'de leer der sterkteverhoudingen', wordt niet alleen bepaald door de hardheid of zachtheid waarmee een toon tot klinken wordt gebracht, maar ook door de manier waarop de luidheid toe- of afneemt. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat betekent BC in muziek?