Wat doet een opvangcentrum?

Een opvangcentrum is de plaats waar niet-gewonde en behandelde lichtgewonden worden ondergebracht in afwachting van de mogelijkheid tot terugkeer naar de eigen woongelegenheid of onderbrenging elders. Lees verder »

Bron: www.ensie.nl

Hoe werkt een opvangcentrum?

In een opvangcentrum ontvangen verzoekers de materiële hulp waarop ze wettelijk recht hebben. Die hulp betreft in de eerste plaats de basisbehoeften van de bewoners: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij. Voor alleenstaanden is een bed in een gemeenschappelijke slaapruimte beschikbaar. Lees verder »

Wat krijg je voor opvang vluchtelingen?

Iedere vluchteling (volwassen/kind) ontvangt € 59,92 per week per persoon: € 46,97 euro voor voeding en € 12,95 euro voor kleding en andere persoonlijke uitgaven. Vluchtelingen in de particuliere opvang ontvangen een extra toelage, tot een maximum van 4 vluchtelingen. Lees verder »

Bron: vng.nl

Wat is het doel van Fedasil?

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. We coördineren ook de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat doet een opvangcentrum?