Wat is de macht van de koning?

De Koning ondertekent alle wetten en Koninklijke besluiten en bekrachtigt internationale verdragen. Op Prinsjesdag spreekt hij de Troonrede uit. De Grondwet bepaalt dat de Koning ministers en staatssecretarissen benoemt en ontslaat en dat zij ten overstaan van het staatshoofd worden beëdigd. Lees verder »

Heeft de koning nog macht?

Macht heeft de Koning niet. Voor het uitvaardigen van wetten en besluiten zijn de handtekening van zowel de Koning als een minister nodig. De minister(s) zijn verantwoordelijk. De positie van de Koning en de opvolging zijn geregeld in de Grondwet, vandaar dat in Nederland sprake is van een 'constitutionele monarchie'. Lees verder »

Wat doet de koning op een dag?

Taken van de Koning bekrachtigen van internationale verdragen; beëdiging van ministers en staatssecretarissen en van andere hoge functionarissen; ceremonieel voorzitterschap van de Raad van State; jaarlijks op de derde dinsdag van september uiteenzetten van het beleid dat de regering wil voeren (de Troonrede). Lees verder »

Kan de koning de macht grijpen?

Een Nederlandse koning die een kabinet naar huis stuurt of een wetswijziging tegenhoudt, lijkt anno 2020 niet heel realistisch. De koning kan zijn macht ook op subtielere wijze uitoefenen. Dit zijn de middelen die hij daarvoor heeft: Informatievoorsprong Elke week vergadert de ministerraad. Lees verder »

Wat gebeurt er als de koning weigert een wet te ondertekenen?

Zonder de handtekening van Willem-Alexander is Nederland stuurloos. Alle wetten, koninklijke besluiten en algemene maatregelen van bestuur gelden pas als ze ook door de koning ondertekend zijn; inclusief het benoemen en ontslaan van bewindslieden. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is de macht van de koning?