Wat is een crisissituatie?

Een crisis (meervoud: crises) is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel (van welke aard dan ook) ernstig verstoord raakt. Het woord 'crisis' heeft in de dagelijkse spraak een negatieve lading. Van oorsprong is de term echter neutraal. Lees verder »

Wat valt onder een crisissituatie?

Een crisissituatie kan door verschillende factoren uitgelokt worden: verlies van werk, eenzaamheid, dreigende uithuiszetting, schulden, scheiding, overlijden, ziekte, aanhoudende stress, afhankelijk zijn van anderen, pessimistische verwachtingen naar de toekomst toe, afhankelijk van alcohol, medicatie of drugs, …. Lees verder »

Wat is een crisissituatie in de zorg?

Crisiszorg is zorg of ondersteuning waarvoor de cliënt snel moet worden opgenomen. Het gaat om situaties waarin de cliënt onmiddellijk zorg nodig heeft en niet meer verantwoord thuis kan blijven wonen. Bijvoorbeeld door een gebeurtenis die heel ingrijpend is. Lees verder »

Hoe te handelen in crisissituaties in de zorg?

Wanneer een crisissituatie zich voordoet, is het van belang dat ketenpartners snel en efficiënt samenwerken en de situatie zoveel mogelijk de-escaleren: Ketenpartners dienen door hun houding en attitude bij te dragen aan het creëren van rust, veiligheid en vertrouwen voor de persoon in crisis en zijn omgeving. Lees verder »

Wat is een onvoorziene en of crisissituatie?

De beroepskracht maatschappelijke zorg signaleert en onderneemt actie bij onvoorziene- en crisissituaties die het gevolg zijn van gedragsproblemen van psychosociale of psychiatrische aard, problemen van somatische aard, grensoverschrijdend gedrag of veroorzaakt worden door calamiteiten. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is een crisissituatie?