Wat is het katholiek geloof?

Het hoofd van de katholieke kerk is de paus. Volgelingen van deze kerk geloven dat de paus goddelijk gezag heeft, omdat hij de vertegenwoordiger van Jezus op aarde is. Ze geloven dat het leiderschap van de paus afstamt van Petrus, een van de eerste volgelingen van Jezus. Lees verder »

Wat is het verschil tussen een christen en katholiek?

De helft van alle christenen in de wereld is rooms-katholiek. Hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk is de paus. Hij is bisschop van Rome en ook staatshoofd van Vaticaanstad. Volgens de katholieken is de paus plaatsbekleder van Christus op aarde. Lees verder »

Bron: npokennis.nl

Wat vieren katholieken?

Christenen herdenken dat Jezus, de zoon van God, op de wereld kwam. Protestanten en rooms-katholieken vieren Kerstmis op 25 december. Deze datum is gekozen door de Romeinse keizer Constantijn, omdat dit samenviel met het Romeinse zonnefeest. Orthodoxe christenen vieren de geboorte van Jezus op 7 januari. Lees verder »

Wat mag je niet als je katholiek bent?

Het is de bedoeling niet of nauwelijks te eten en te drinken, geen geslachtsgemeenschap te hebben, en in het algemeen afstand te nemen van alle verslavingen en hartstochten die de weg tot God kunnen versperren. Vasten is in de kern een verstervingsoefening waarbij op een dag maar één enkele maaltijd wordt gebruikt. Lees verder »

Bron: kro-ncrv.nl

Wat is het verschil tussen katholiek en oud katholiek?

De kerk is sinds 1723 afgescheiden van de Rooms-Katholieke Kerk. De Kerk (officieel: Roomsch-Katholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie) beschouwt zichzelf als de legitieme en ononderbroken voortzetting van de Katholieke Kerk in de Lage Landen zoals gesticht door de heilige Willibrord. Lees verder »

Bron: kro-ncrv.nl
Gerelateerd aan Wat is het katholiek geloof?