Wat zijn de regels van het christendom?

Jezus vatte die Tien Geboden samen in twee belangrijke geboden. Het eerste gebod zegt dat je van God moet houden met heel je hart, heel je verstand en heel je geest. En het tweede gebod zegt dat je van je naaste net zo veel moet houden als van jezelf. Lees verder »

Bron: schooltv.nl

Wat zijn de 10 belangrijkste regels van het christendom?

  • 'U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. ' Exodus 20:3.
  • 'U zult voor uzelf geen beeld maken. ' ...
  • 'U zult de Naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken. ' ...
  • 'Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. ' ...
  • 'Eer uw vader en uw moeder. ' ...
  • 'U zult niet doodslaan. ' ...
  • 'U zult niet echtbreken. ' ...
  • 'U zult niet stelen. '
  • Lees verder »

Wat geloven strenge christenen?

Christenen geloven in de Heilige Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest. Lees verder »

Hoe moet je leven als christen?

Via getuigenissen een beetje meer zekerheid en houvast krijgen op het belang van het christendom en hoe dat mensen gelukkig kan maken. Wie goed doet, goed ontmoet. Het méér kan deugddoend zijn. Durven openstaan voor de boodschap van christendom (zonder hem te moeten aanvaarden). Lees verder »

Wat zijn de feestdagen van het christendom?

De belangrijkste feestdagen in het christendom zijn: Kerstmis, Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat zijn de regels van het christendom?